موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

آزمون ACT


معرفی آزمون ACT

این آزمون هرسال توسط مؤسسه غیرانتفاعی ACT مخفف عبارت  American College Testing با هدف معیاری برای سنجش قدرت و عیار علمی دانش آموزان دبیرستانی به منظور فارغ التحصیل شدن و ورود به دانشگاه‌ها برگزار می‌گردد. البته باید در نظر داشته باشید که علاوه بر نمرات آزمون ACT، معدل دروس دبیرستان برحسب GPA، توصیه‌نامه، ارزیابی شخصی و غیره نیز تأثیرگذار هستند و در کل تعیین خواهند کرد که واجد شرایط برای ورود به دانشگاه برای مقطع لیسانس هستید یا خیر. برخی از دانشگاهها به کسانی که نمره GPA بالایی داشته باشند کمک هزینه تحصیلی اعطا می کنند و در کنار آن اگر نمره ی آزمون ACT شما نیز بالا باشد شانس بسیار بیشتری هم برای دریافت این کمک هزینه و هم مبلغ بالاتر خواهید داشت.بخش های مختلف آزمون ACT

آزمون ACT از چهار بخش اجباری و یک بخش اختیاری تشکیل شده است که هر بخش اجباری نمره ای بین ۱ تا ۳۶ را در برمی گیرد. بخش اختیاری نیز نمره ای بین ۱ تا ۱۲ دارد و بیشتر مناسب کسانی است که برای کالج مقصد آنها این بخش ضروری است. در هر صورت متوسط نمره نمرات ۴ بخش اجباری ۲۱ است و بالاتر از این نمره قابل قبولی برای اکثر دانشگاهها محسوب خواهد شد هرچند که قبولی یا رد در آزمون ACT  نداریم و هرچه نمره کسب شده بیشتر باشد، بهتر است. برای دانشگاههای برتر نمره بالای ۳۱ فوق العاده است و شانس شما را افزایش میدهد.

چهار بخش اجباری شامل: بخش درک مطلب (Reading) با ۴۰ سؤال، بخش زبان انگلیسی (English) با ۷۵ سؤال، بخش ریاضی (Math) با ۶۰ سؤال و بخش علمی (Science) نیز با ۴۰ سؤال به ترتیب طراحی میگردند. بخش اختیاری نوشتاری (Writing) نیز ۱ سؤال خواهد داشت. برای پاسخگویی به کل سؤالات نیز ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه بدون احتساب بخش اختیاری و ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه با احتساب بخش اختیاری فرصت خواهید داشت که تقریباً برای هر سؤال ۴۹ ثانیه فرصت دارید که بدون احتساب زمانهای استراحت است.

زبان خارجی (English)

این قسمت دارای ۵ متن با ۷۵ سؤال چند گزینه ای است که طراحی آنها به صورت ایده کلی یا جزئی نگری است که یا مربوط به پاراگراف خاصی خواهد بود و یا کل متن را هدف قرار داده است. دو مهارتی که باید برای این بخش از آزمون ACT تقویت کنید نحوه  استفاده و درک قوانین گرامری و مهارتهای درک مطلب متن می باشد. برای پاسخگویی به سؤالات این بخش نیز ۴۵ دقیقه فرصت خواهید داشت.

ریاضیات (Mathematics)

سؤالاتی که برای این بخش از آزمون ACT طراحی می­گردند در حوزه‌­های زیر هستند که 60 دقیقه فرصت دارید:

جبر مقدماتی: ۲۰ تا ۲۵% کل سؤالات این بخش (۶۰ سؤال) را تشکیل میدهد و طراحی آن به صورت مسائل عددی، ضرب/فاکتوریل/پرایم، درصدها، رادیکال، نسبت ها، میانگین/میانه/مد، احتمال، مقادیر محض، سری ها، آمارهای توصیفی ساده و غیره می باشد.

جبر ابتدایی: ۱۵ تا ۲۰% سؤالات را تشکیل میدهد که شامل سؤالاتی نظیر جایگزینی، ساده سازی، حل معادلات خطی، نامعادلهها، حل معادلات درجه دوم و غیره میباشد.

جبر سطح متوسط: ۱۵ تا ۲۰% کل سؤالات را تشکیل داده و شامل حل سیستم­های معادلات، توابع، ماتریکس، لگاریتم، نامعادلات، توالی ها و الگوها و اعداد مرکب میباشد.

هندسه مختصات: ۱۵ تا ۲۰% کل سؤالات را تشکیل داده و شامل خطوط عددی، نامعادلات نموداری، مسافت و نقاط میانه، محاسبه  شیب خط، خطوط موازی و عمودی، معادله خطی و مخروط ها میباشد.

هندسه مسطحه: شامل ۲۰ تا ۲۵% کل سؤالات را تشکیل داده و سؤالات در مورد خطوط و زوایا، مثلثات، چند ضلعی ها، دایره  ها، هندسه سه بعدی، حجم، خصوصیات دایره ها، مثلثات و متوازی الاضلاع می باشند.

مثلثات: شامل ۵ تا ۱۰% کل سؤالات را تشکیل می دهد. سؤالات شامل حل مثلثات، شناسایی مثلثات و نمودارها، توابع مثلثات نموداری و حل معادلات مثلثات میباشند.

درک مطلب (Reading)

این قسمت شامل ۴ متن که در کل ۴۰ سؤال را شامل می­شود و ۳۵ دقیقه نیز فرصت پاسخگویی دارید. متنهایی که برای این قسمت طراحی می شوند ۴ حوزه گسترده: علوم اجتماعی، انسانی، طبیعی و داستان ادبی را در بر می گیرد. باید بتوانید ایده کلی هر متن را پیدا کرده، جزئیات مهم را شناسایی کرده و ایده های پیوسته و مرتبط را نیز رمزگشایی کنید، به درک علت و معلولی و مقایسه ای برسید و مفاهیم عمقی هر متن را نیز متوجه شوید.

بخش علمی (Science)

این قسمت نیز دارای ۷ متن با ۴۰ سؤال می­باشد که ۳۵ دقیقه نیز به شما فرصت داده شده است. معمولا همراه هر متن، نمودار، جدول و گراف وجود داشته و موضوعات پیرامون فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی هستند. باید بتوانید به منطق هر متن پی برده، به دانش هر تئوری و فرضیه پی کرده و بتوانید داده ها و اطلاعات داده شده را تجزیه و تحلیل کنید.

بخش نوشتاری (Writing) اختیاری

در این بخش یک موضوع مشخص به شما داده می شود که ۴۰ دقیقه زمان پاسخگویی است. 3 نقطه نظر متفاوت پیرامون این موضوع آورده شده و شما باید بتوانید آنها را تجزیه و تحلیل کرده، نقاط ضعف و قوت هر یک را شناسایی کنید، منطق هر کدام را به چالش کشیده و با یکدیگر مقایسه نمایید تا در نهایت متنی جامع و یکپارچه به تحریر درآورید.