موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

خدمات مؤسسه


طراحی رزومه و CV تخصصی

مشاوره تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور

اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر

پرداخت هزینه های ارزی اخذ پذیرش

پرداخت شهریه دانشگاهها

طراحی کاور لتر

آماده سازی فرم درخواست ویزای شینگن و سایر فرمها

تهییه رزرو بلیط هواپیما و اسکان موقت جهت ارائه به سفارت

ثبت نام آزمونهای وورودی دانشگاهها

ثبت نام و آماده سازی آزمونهای بین المللی زبان

خدمات ترجمه رسمی و تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه

اخذ تاییدیه مدارک از سفارت ها

تعیین وقت سفارت

تهییه خوابگاه و منزل اجاره ای