مهاجرت علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم


دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ایران

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University / Bilkent Universites (خصوصی- شهر آنکارا)
 2. Bogazici University / Bogazici Universitesi (دولتی – شهر استانبول)
 3. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi (دولتی- شهر آنکارا)
 4. Koc University / Koc Universitesi (خصوصی – شهر استانبول)
 5. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi (دولتی- شهر آنکارا)
 6. Sabanci University (خصوصی – شهر استانبول)

گروه ب (خوب)

 1. Anadolu University (دولتی- اسکی شهیر)
 2.  Ankara University / Ankara Universitesi (دولتی- شهر آنکارا)
 3. Istanbul Technical  University / Istanbul Teknik Universites (دولتی – شهر استانبول)
 4. Akdeniz University (دولتی – شهر آنتالیا)
 5. Dokuz Eylul University (دولتی- شهر ازمیر)
 6.  Ege University / Ege Universitesi (دولتی- شهر ازمیر)
 7. Erciyes University / Erciyes Universitesi (دولتی- شهر کایسری)
 8. Gazi University / Gazi Universitesi (دولتی- شهر آنکارا)
 9. Istanbul University / Istanbul Universitesi (دولتی- شهر استانبول)
 10. Izmir Institute of Technology (دولتی- شهر ازمیر)
 11. Cukurova University (دولتی – شهر آدانا)
 12. Marmara University / Marmara Universitesi (دولتی- شهر استانبول)
 13. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi (دولتی- شهر استانبول)
 14. Cankaya University (خصوصی- شهر آنکارا)
 15. Karabuk University (دولتی-شهر کارابوک)

گروه ج (متوسط)

 1. Atılım University (خصوصی- شهر آنکارا)
 2. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi (دولتی شهر قاضی آنتپ)
 3. Ondokuz Mayis University (دولتی- شهر سامسون)
 4. Bahçeşehir University (BAU) (خصوصی- شهر استانبول)
 5. Izmir University of Economics (خصوصی- شهر ازمیر)
 6. KTO Karatay Universitesi (خصوصی- شهر قونیه)
 7. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (دولتی- شهر ریزه)
 8. Uludag University / Uludag Universitesi (دولتی شهر بورسا)
 9. Altinbas University (خصوصی- شهر استانبول)
 10. Beykent Univrersity (خصوصی- شهر استانبول)
 11. Biruni University (خصوصی- شهر استانبول)
 12. Eskisehir Osmangazi University (دولتی- شهر اسکی شهیر)
 13. Istanbul Bilgi University (خصوصی- شهر استانبول)
 14. Istanbul Gelisim University (خصوصی- شهر استانبول)
 15. Istanbul Okan University (خصوصی- شهر استانبول)
 16. Istinye University (خصوصی- شهر استانبول)
 17. Kadir Has University (خصوصی- شهر استانبول)
 18. Kocaeli Univerity (دولتی- شهر کوجاالی)
 19. Medipol University – Istanbul (خصوصی- شهر استانبول)
 20. Ozyegin University (خصوصی- شهر استانبول)
 21. Sakarya University (دولتی- شهر ساکاریا)