موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

اعطای مجوز جذب دانشجوی بین المللی برای موسسه علمی ایرانیان

09 / مه / 2023

موسسه مهاجرت علمی ایرانیان مفتخر به کسب مجوز جذب دانشجویان بین الملل از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری گردید.