موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

پذیرش


پذیرش

اقدام برای پذیرش در رشته مورد علاقه متقاضیان محدود به یک یا دو دانشگاه نخواهد بود. مؤسسه اعزام دانشجو مهاجرت علمی ایرانیان برای بالا بردن شانس دریافت پذیرش از دانشگاه، بسته به شرایط و سوابق تحصیلی متقاضی برای چند دانشگاه به طور موازی اقدام می کند. در تمام مراحل اخذ پذیرش متقاضی توسط مشاور خود و مسئول پرونده ی خود از چگونگی فرآیند پذیرش و زمان تقریبی دریافت آن مطلع می شود.

فرآیند پذیرش دارای چند مرحله می باشد :

– مشخص شدن رشته و دانشگاه های مورد نظر

– جمع آوری و ارزیابی مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه مانند مدارک تحصیلی، سابقه کار، توصیه نامه، کاور لتر

– ترجمه رسمی، تایید سفارت و  برابر اصل کردن مدارک

– پر کردن فرمهای پذیرش و ارسال مدارک مورد نیاز

– پرداخت هزینه ارزی پذیرش

– پیگیری و دریافت پذیرش و دعوتنامه رسمی از دانشگاه