موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

حذف هفده دانشگاه ترکیه از لیست تاییدیه وزارت علوم

09 / دسامبر / 2023

هفده دانشگاه ترکیه از لیست تاییدیه وزارت علوم برداشته و تعداد شش دانشگاه جدید به این لیست اضافه شده اند.

دانشگاه‌های حذف شده از لیست وزارت علوم ایران

Anadolu University

Karabuk University

Altinbas University

Beykent University

Biruni University

Eskisehir University

Istanbul gelisim University

Istanbul okan University

Istinye University

Izmir University of Economics

Kadir has University

KTO Karatay University

Medipol University of Istanbul

Ondokuz mayis University

Recep Tayyip Erdoğan University

Sakarya University

Selcuk University

دانشگاه‌های اضافه شده به لیست جدید

TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

Acibadem University

Baskent University

Firat University

Mersin University

Necmettin Erbakan University