موسسه اعزام علمی ایرانیان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
whats insta

خدمات پس ازاعزام

12 / ژانویه / 2022

استقبال فرودگاهی توسط نماینده موسسه در پرتغال
افتتاح حساب بانکی
اسکان موقت تا زمان اسکان دایم در خوابگاه یا اجاره منزل یا اتاق اسدیو


ارسال نظر
لطفا نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.